زندگی چت کجاست؟

زندگی چت سایتی برای تمام زندگیی های عزیز می باشد که مکانی مناسب برای صحبت با هم نوعان زندگیی میباشد با مدیریت بچه های زندگیی

دامنه ی زندگی چت چیست؟

در حال حاظر زندگی چت تنها با دامنه http://chatineh.ir/ در حال فعالیت می باشد و هیچ شعبه دیگری ندارد. زندگی چت تن نام دیگیری از زندگی چت می باشد

رفتار کاربران زندگی چت چگونه است؟

زندگی چت کاربران خونگرمی دارند که بسیار خوش صحبت و پر از ارامیش هستند . انگار که اشعار حافظ بر انان تاثیر گذاشته

درباره زندگی بدانیم

عروسکی که در پنج سالگی خراب شد و کلی غصه اش را خوردیم در ده سالگی دیگر اصلا مهم نیست نمره امتحانی که در دبیرستان کم شدیم و آنقدر به خاطرش اشک ریختیم و روزگارمان را تلخ کرد در دوران دانشگاه هیچ اهمیتی ندارد و کلا فراموش شده است آدمی که در اولین سال دانشگاه آنقدر به خاطرش غصه خوردیم و اشک ریختیم و بعد فهمیدیم ارزشش را نداشته و دنیای مان ویران شد در سی سالگی تبدیل به غباری از یک خاطره دور دور دور شده که حتی ناراحت مان هم نمی کند چکی که برای پاس کردنش در سی سالگی آنقدر استرس و بی خوابی کشیدیم در چهل سالگی یک کاغذ پاره بی ارزش و فراموش شده است پس یقین داشته باش که مشکل امروزت اینقدرها هم که فکر میکنی بزرگ نیست این یکی هم حل می شود. میگذرد و تمام می شود.

زندگی چت،چت زندگی،چت روم زندگی،دورهمی زندگی ها

از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم، چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست. مبارزه انسان را داغ می کند و تجربه انسان را پخته می کند! هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى دیگر خام نمی شود!

زندگی چت،اصفهان چت،زندگی چت،تهران چت،زندگی چت